Hrkanje je veoma čest respiratorni simptom koji stvara brojne nevolje. Pojedinci hrču toliko jako da proizvode buku i do 80 decibela, što je jednako buci u saobraćaju, pa je supružnik – žrtva primoran da se iseli iz zajedničke spavaće sobe, a katkad čak traži i razvod. Međutim, kod hrkanja nije samo problem zvučni fenomen. Osim što ometaju druge i remete harmoniju u braku, osobe koje hrču najviše ugrožavaju svoje zdravlje. Te osobe se i same često bude jer se guše u snu, pa ustaju umorne i iscrpljene, pospane preko dana, depresivne i nesposobne za rad.

Epizode prestanka disanja u toku spavanja traju od 20 sek. pa do celog minuta. Svaki prestanak disanja se ubrzo završava naglim buđenjem i početkom spontanog disanja.

Osoba koja hrče u toku noći može da ne diše i do dva sata. Naime, hrkač u toku sna doživljava ozbiljne prekide disanja koji traju i do 59 sekundi. Za 7-8 sati sna zabeleži se i do 200 ovakvih prekida, koji sumarno, onemogućavaju čoveku da diše i do 120 minuta. Prekidi disanja u snu dovode do hipoksije u mozgu, zbog čega su ove osobe hronično umorne i podložnije kardiovaskularnim problemima.

Čak i ako ste budni samo par sati nakon prospavane noći, već dremate, nemate koncentraciju, osećate se umorno. U opasnosti ste da zaspite i za volanom.

Ovakve varijacije u disanju u toku spavanja dovode do velikog kolebanja u koncentraciji kiseonika u krvi koji je nophodan svim ćelijama. Takođe se svake noći pokreću mnogi nepovoljni kompenzatorni mehanizmi u organizmu i umesto povoljnog relaksirajućeg efekta spavanja javljaju se brojna oštećenja na raznim sistemima organa.

Najznačajnije i najviše ispitivani su poremećaji kardiovaskularnog sistema (arterijska hipertenzija i koronarna bolest).

Kako navode naši eminentni kardiolozi, mnogi bolesnici sa arterijskom hipertenzijom ne mogu se uspešno lečiti ako postoji sleep apnea syndrom i njihova osnovna bolest dobija nepovoljan tok. Bolest krvnih sudova srca, koja je u osnovi angine pectoris i infarkta miokarda, mnogo je češća kod onih bolesnika sa udruženim prekidima disanja u spavanju.

Procenjuje se da  na planeti  hrče oko 40% ljudi  poznijih godina.

Uzroci hrkanja su različiti, od fizioloških poremećaja do gojaznosti.

  • Kod odraslih obstrukcija nosnih hodnika usled deviranog nosnog septuma, uz hipertrofiju sluznice nosa izaziva hrkanje. Kod najvećeg broja pacijenata, nakon operacije – Septoplastike sa redukcijom hipertrofične sluznice nosa, hrkanje nestaje. Važno je napomenuti da ova grupa pacijenata nije imala prekomernu telesnu masu niti spušteno meko nepce i resicu (što su najčešći udruženi uzroci hrkanja uz već navedene).
  • Polipoza nosa i paranazalnih šupljina. Hrkanje se rešava hirurškim uklanjanjem nevedenog uzroka.
  • Kod dece najčešći uzrok hrkanja su uvećane tonzile i vegetacije. Nakon hirurškog lečenja, deca više ne hrču, san je mirniji, bez čestih buđenja i disanja kroz usta.

Dijagnostika podrazumeva:

  • specijalistički ORL pregled (koji uključuje i endoskopski pregled gornjih disajnih puteva).
  • AGR (Apneagraphia) test kojim se registruje indeks težine bolesti(OSAHS)-AHI, zasićenje kiseonikom  u toku spavanja, prosečan puls, nivo disajnog puta gde dolazi do prekida u disanju u toku spavanja, kao i tip sleep apnee (centalna, obstruktivna ). Test sa velikom preciznošću, na osnovu registrovanih parametara, automatski svrstava pacijenta u grupu sa (ili bez) potencijalnim kardio-pulmonalnim rizikom. To je veoma važno za blagovremenu preventivu  ozbiljnih komplikacija OSAHS-Obstruktiv sleep apnea hypopnea syndrom-a.

Na osnovu rezultata testa indikuje se dalje lečenje-hirurško ili konzervativno.

Najčešći uzroci hrkanja odnosno sleep apnea sydroma su hronično zapušen nos, odnosno veoma mlitavo i spušteno meko nepce i resica.

Metodi lečenja: 

  • Redukcija hroničnog otoka sluznice nosa kod hroničnog  hipertrofičnog  rinitisa (sa ili bez alergijske osnove) -Koblator plazma hirurgija-mikroinvazivna hirurška metoda koja se izvodi u lokalnoj, infiltracionoj anesteziji
  • Uvulopalatoplastika kod izrazito spuštenog mekog nepca i hronično uvećane i izdužene resice-CAUP – Koblator plazma hirurška metoda koja se izvodi u lokalnoj infiltracionoj anesteziji, bezbedna, bezbolna metoda.
  • Septoplastica (kod izrazito deviranog nosnog septuma), sa redukcijom hipertrofične sluznice nosa, Koblator tehnikom.
  • Uklanjanje polipodnih masa iz nosnih hodnika i sinusnih prostora u funkcionalnoj endoskopskoj sinusoskopiji-FESS.
  • U slučaju registovanja teškog oblika OSAHS (sa visokim AHI), tegobe nije moguće eliminisati hirurškim putem, pacijentu se savetuje korišćenje CPAP aparata. To je mali aparat koji  kontinuirano doprema vazduh pod pritiskom, preko nazalne maske, u disajne puteve. Suženje disajnog puta se automatski otvara, disanje je uredno, nema hrkanja, nema gušenja  a pacijent je nadisan u toku noći. Ujutru se oseća odmorno, naspavano, u toku dana nema osećaj hroničnog zamora niti patološke pospanosti. Ovo je spas za pacijente koji imaju brojne prekide i gušenje u toku sna.

Pacijenti sve više prepoznaju problem, zabrinuti su za svoje zdravlje, traže pomoć i način za rešavanje problema jer  znaju za potencijalne  komlikacije koje izaziva hrkanje, odnosno sleep apnea syndrom.

Znate za slučajeve ljudi koji su umrli u snu, a nisu bili u pitanju ni srčani ni moždani infarkt. To su bile osobe sa teškim oblikom OSAHS-a koji su jednostavno prestali da dišu .

-U svetu je odavno hrkanje prepoznato kao bolest, u više zemalja Evrope dijagnostika i lečenje obavljaju se na teret  državnog zdravstvenog osiguranja.

U većini zemalja Evropske unije obavezno je lečenje profesionalnih  vozača kod kojih postoji sleep apnea syndrom. Zakonom je regulisana i provera profesionalnih vozača autobusa, kamiona kao i pilota, koji  moraju imati uverenje lekara da su obavili AGR (Apneagraphia test) kojim se potvrđuje da nemaju ili da na adekvatan način leče poremećaj -sleep apnea syndrom.