Eurosleep - Specijalistička ordinacija - UHO, GRLO, NOS - Telefoni: 011/744-6665, 011/641-32-36

HRKANJE-UVOD U OZBILJAN ZDRAVSTVENI PROBLEM I KAKO GA REŠITI

By | April 4th, 2017|Categories: Eurosleep|

Hrkanje je veoma čest respiratorni simptom koji stvara brojne nevolje. Pojedinci hrču toliko jako da proizvode buku i do 80 decibela, što je jednako buci u saobraćaju, pa je supružnik - žrtva primoran da se iseli [...]

HRKANjE i SLEEPAPNEA U DECE

By | February 18th, 2017|Categories: Eurosleep|

Hrkanje i noćna opstruktivna apnea nisu svojstveni samo odraslim i starijim osobama, već se u određenom procentu susreću u dece školskog i predškolskog uzrasta. Ronhopatija se kod odraslih smatra uobičajenom, a kod dece nenormalnom pojavom, [...]

HRKANJE

By | February 18th, 2017|Categories: Eurosleep|

- Simptomi i posledice koji su vezani za hrkanje i prekide disanja u toku sna, pretežno su odraz njihove hronične, jake i dugotrajne forme. - Međutim, hrkanje ne predstavlja samo problem onoga ko sluša hrkača, [...]

SKRINING SLUHA

By | February 17th, 2017|Categories: Eurosleep|

SKRINING SLUHA - Da li moja beba čuje? Koliki je broj  beba sa oštećenjem sluha? - Teška oštećenja sluha sreću se kod 1-3 na 1000 rođenih beba, što čini oštećenje sluha jednim od češćih urođenih defekata. [...]