Eurosleep – Specijalistička ordinacija – UHO, GRLO, NOS

EUROSLEEP je specijalizovana ustanova za kompletno (funkcionalno) ispitivanje, dijagnostiku, konzervativno i hirurško lečenje otorinolaringoloških (ORL) oboljenja.

Jedan od problema o kojem se nerado, retko i malo razgovara izvan stručnih krugova, a koji se takođe sa uspehom otklanja u ovoj ustanovi internacionalnog karaktera, jeste i ronhopatija, odnosno hrkanje sa pauzama u disanju koje dovodi do smanjene koncentracije kiseonika u krvi, izaziva pojavu kratkih perioda buđenja čime se remeti san, a sve to uzrokuje dnevnu pospanost i hronični, iscrpljujući zamor.

Lekari:

Dr Nada Novović, ORL specijalista, vlasnik ORL ordinacije Eurosleep

Konsultanti:

Dr Svetislav Mitić, ORL specijalista Univerzitetske ORL Klinike iz Osla, Norveška
Dr Dušan Bijelić, ORL specijalista, načelnik ORL Klinike VMA
Prof.Dr Boris Kitanoski, ORL specijalista, neurootolog
Prof.Dr Tomislav Marenović, anesteziolog