Eurosleep – USLUGE

 • Pregled specijaliste
 • Pregled profesora
 • Kontrolni pregled profesora
 • Kontrolni pregled
 • Tonalna audiometrija
 • Timpanometrija
 • Rinomanometrija
 • Vestibulometrija-kalorični test
 • UZ sinusa – slika A, B
 • Prick inhalacioni alergijski testovi
 • Ispiranje ušiju
 • Aplikacija leka u uvo
 • Tamponada nosa – prednja, zadnja
 • Bris nosa, guše, uha
 • AGR test, nivo dijagnostika  sa registracijom poremećaja disanja u snu (sa prenoćištem u Centru)

KONZERVATIVNO LEČENJE

 • Ordiniranje slušnih aparata
 • Kućna poseta lekara specijaliste
 • Kućna poseta medicinskog tehničara
 • Usluge:
  – Injekcije
  – Precovanje
  – Infuziona terapija
  – Laboratorijske analize


 • Inhalacije  
 • PH analiza – 1 preparat
 • CPAP aparat

HIRURŠKO LEČENJE

 • Uvo
  – Manje hirurške  intervencije
 • Nos
  – Conhaplastika nosnih školjki – lokalna anestezija
  – Koblator sistemom
  – Funkcionalna i estetska hirurgija nosa


 • Grlo
  – CAUP – (operacija hrkanja)
  – Uvulopalatoplastica KOBLATOR sistemom